Privacyverklaring

Montfort 11 mei 2019,

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST gevestigd aan Huysbongerdweg 55, 6065 CH MONTFORT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vraagt dat van ons. En per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ofwel de internationale General Data Protection Regulation (GDPR). Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Contactgegevens:

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST
Huysbongerdweg 55
6065 CM MONTFORT
tel. 0475-580612
E-Mail. info@reigershorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verstrekken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reigershorst, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandeling betaling
  • Telefonisch of e-mail contact
  • Afleveren van goederen en diensten
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST bewaart niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke bezwaartermijn na het laatste contact.

Waar wij de gegevens bewaren

Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. De gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Alle online diensten zijn in Nederland gevestigd of binnen de EU. En daarmee adequaat verklaard als veilig voor de opslag van (persoons) gegevens. We maken back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens slaan wij op een server in Nederland of binnen de

EU op. Het transport van de gegevens gaat over een beveiligde SSL verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST heeft inzicht in privé-informatie en transactiegegevens. KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookie meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beeldmateriaal op de website

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (“royalty free photo’s”) of die door KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST zelf zijn vervaardigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KAMPEERCENTRUM REIGERSHORST en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reigershorst.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KAMPEERCENTRUM REIGERSHORT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn misbruik, neem dan contact op met ons via info@reigershorst.nl.